Decanato San Francisco de Asís

CUASIPARROQUIA “SANTIAGO APÓSTOL”

Lepaterique
Apdo. postal Nº 30365, Toncontín
Telefax: 2778-1991/1084


PARROQUIA “SAN JUAN BAUTISTA”

Ojojona, Fco. Morazán
Tel.: 2767-0007
Hospital “San Juan María Vianney”
Tel.: 2767-8783


PARROQUIA “SAN FRANCISCO DE ASÍS”

Reitoca, Fco. Morazán
Tel. 2754-5711


PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”

Sabana Grande, Fco. Morazán
Tel.: 2768-3199
Correo: parroquiadelrosario@outlook.com